logo
Tenz Electromechanical Co., Ltd.
Sản Phẩm chính: Tuyến tính máy son môi, Máy trộn bột, máy dán nhãn, bàn xoay Son môi điền máy, tự động Máy bột Báo Chí